LES Fonds

Ook besturen kunnen, met elkaar of met andere partners, over de grens heen laagdrempelige kennismakings- en/of uitwisselingsacties opzetten met financiering vanuit het LES Fonds.

Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking.

Om concrete grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden te stimuleren worden middelen ter beschikking gesteld via het zog. LES Fonds van het project Lerende Euregio Scheldemond. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat organisaties (scholen, bedrijven, instellingen, middenveldorganisaties en overheidsinstellingen) in deze activiteit acties opzetten om een betere aansluiting tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Euregio Scheldemond te bewerkstelligen en het arbeidspotentieel zo op termijn beter wordt benut voor de héle, grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Zo ontstaat op termijn een netwerk van overheden, scholen, instellingen en bedrijven die elkaar beter leren kennen en elkaar in de toekomst ook sneller weten te vinden.

De geïnteresseerde partijen dienen voorstellen tot acties in bij de LES projectleiding De goedgekeurde acties worden uitgevoerd door de indieners, maar het is de provincie Oost-Vlaanderen die optreedt als opdrachtgever en de kosten betaalt. Voorbeelden van mogelijke acties: organisatie van een inspiratiereis, bezoek aan het Huis van de Techniek in Terneuzen, organisatie van een (digitale) jobbeurs of een bedrijvendag, organisatie van een grensoverschrijdende workshop rond samenwerking.... . De voor 100% gefinancierde acties moeten uiteraard voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een voldoende grensoverschrijdend karakter hebben (altijd minstens 1 deelnemende partner uit Oost- of West-Vlaanderen, en minstens 1 deelnemende partner uit Zeeland). Enkel scholen, werkgevers en overheidsinstellingen komen in aanmerking om de goedgekeurde acties uit te voeren. De acties hebben daarbij vooral tot uiteindelijk doel om de inwoners van de Euregio Scheldemond bewuster te maken van de vele kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, aan beide kanten van de grens.

 

Bestuurders, scholieren (en hun ouders), studenten (en hun ouders), docenten, werknemers en werkgevers moeten met deze acties hun blik verruimen, niet meer “met hun rug naar de grens staan” maar de hele Euregio Scheldemond als mogelijk samenwerkings-,, werk- en opleidingsveld zien. Voor meer info over de voorwaarden en aanvraagformulieren, zie 'LES Fonds'

LES Fonds teaser

Video Url