Overheid

Ook voor overheden en besturen is het belangrijk om over de grenzen heen te kijken en relaties uit te bouwen. Met onder meer projecten als LES wil de Euregio Scheldemond sterk inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van grensarbeid en onderwijs. Dankzij eerdere projecten, zoals 'Tendenzen zonder grenzen', en "Grensinformatievoorzieningen Vl-Nl" bouwde Euregio Scheldemond de afgelopen jaren een netwerk uit van vele verschillende stakeholders op het vlak van arbeidsmarkt.

Waarom een project Lerende Euregio Scheldemond ?

Euregio Scheldemond wil aan de slag met de specifieke problematiek van een grensregio. Grensregio's missen veel kansen, net omwille van de grens, waar burgers té vaak niet overheen durven of willen kijken. In een grensregio liggen veel kansen tot duurzame groei, maar hiervoor moeten overheden, middenveld, burgers, werkgevers, werknemers ... hun blik verruimen tot voorbij de grens. De Euregio Scheldemond gaat hierrond pro-actief aan de slag, door onder meer initiatieven rond het stimuleren van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ondersteunen. Het faciliteren van samenwerking tussen overheden, bedrijfswereld en onderwijs over de grens is een kerntaak en een expliciete missie voor de Euregio Scheldemond.