Opbrengsten LE(t)'S Do It workshops

LE(t)'S Do It workshop 1. Donderdag 10 maart
Cases: Korazon en Tragel & Expat Center Zeeland

 

 

Afbeelding
Overzicht van padlet notities

Ideeën uit de breakoutrooms – workshop 1

- Breakoutroom A (Lieneke)

 • Werving van anderstaligen (bv uit Spanje zoals de case van Tragel) mét aandacht voor taalbegeleiding en integratie (door partijen als Expat Center, VDAB taalcoaches). Interessant voor alle sectoren. Mogelijk interessant om grensoverschrijdend te organiseren. Eures, VDAB, nog andere partijen bij betrekken?

- Breakoutroom B (Tanja)

 • Een lokaal netwerk van bedrijven (zo'n 5 à 6 in dezelfde sector, of in een keten) die allen mensen met een beperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt aannemen en hierbij gezamenlijk gesteund worden (inzet op ontzorging van de werkgevers rond wet- en regelgeving). Ook deze werknemers moeten dan worden ondersteund door een werkcoach (door organisaties als Emino). Eventueel op te zetten als een poule, zodat een juiste match gevonden kan worden en uitval geen groot probleem is. Provincie of gemeente die zo'n pilot zou willen opzetten? 

- Breakoutroom C (Tineke)

 • Idealiter zou er een platform komen voor overzicht en regie van alle initiatieven in de regio. Provincies?

Padlets - workshop 1: 10 maart

LETs Do It 1 - breakoutroom A (Lieneke).png
png | 443 kB
Downloaden
LETs Do It 1 - breakoutroom B (Tanja).png
png | 247 kB
Downloaden
LETs Do It 1 - breakoutroom C (Tineke).png
png | 143 kB
Downloaden
Padlet plenair - workshop 1.png
png | 580 kB
Downloaden

LE(t)'S Do It workshop 2. Vrijdag 11 maart
Cases: VVA-informatisering en Novulo buildings

Afbeelding
Overzicht van padlet notities

Ideeën uit de breakoutrooms – workshop 2

- Breakoutroom A (Lieneke)

 • Opleiden van jongeren: als ze niet (kunnen) blijven bij het bedrijf wel inzetten op behoud voor sector. Mogelijkheid van collectief werven voor diverse sectoren en afhankelijk van de kandidaat zorgen dat hij/zij in de juiste sector terecht komt?
 • Vanuit taalcoaching VDAB: meer kijken in samenwerking met bedrijven welke match nodig is. En niet van tevoren mikken op een niveau dat gehaald moet worden.
 • Mogelijk delen van platform voor video's (invulling van leren op de werkvloer / levenslang leren)

- Breakoutroom B (Rebecca & Tineke)

 • Het inzetten op versterken van digitale vaardigheden van medewerkers/werkzoekenden zou verder verkend kunnen worden: kan een samenwerkingsverband bv. Scalda/Syntra studenten  in samenspraak met VVA (evt. vergelijkbare Vlaamse partij) die digicoaching als dienst verkoopt leiden tot een wenselijk resultaat?
 • Invalshoek digitalisering en ICT: mogelijkheden om een nieuwe doelgroep aan te spreken (40+?) die alsnog een carrière switch maken. Welke subsidie mogelijkheden zijn er daar en verkenning is nodig: wat vraagt dat dan aan omscholing?
 • Mogelijkheden van uitbreiden robotisering activiteiten van VVA waar de MBO studenten van Scalda in betrokken kunnen worden.
 • Invalshoek: Integreren van VR in opleidingen bij bedrijven (Syntra West)
 • Verbindingsoptie: Politiek beleidsmatig spelen aan beide landsgrenzen initiatieven die te maken hebben met het versterken van digitale vaardigheden in de maatschappij: Human Capital Agenda Zeeland (kartrekker hiervan is Hogeschool Zeeland) en het Actieplan van de Vlaamse regering “Alle hens aan dek” (opzetten van de zogenaamde digibanken). Hier zou nader nog naar gekeken kunnen worden in het versterken van de bestaande ideeën en invalshoeken in relatie tot samenwerking met diverse partijen.

Padlets - workshop 2: 11 maart

LETs Do It 2 - breakoutroom A (Lieneke).png
png | 445 kB
Downloaden
LETs Do It 2 - breakoutroom B (Rebecca & Tineke).png
png | 261 kB
Downloaden
Padlet plenair - workshop 2.png
png | 531 kB
Downloaden

LE(t)'S Do It workshop 3. Dinsdag 15 maart
Cases: Zorg-Saam & Linguineo en Paree & Vrienden Van Elektro- en Installatietechniek

Afbeelding
Overzicht van padlet notities

Ideeën uit de breakoutrooms – workshop 3

- Breakoutroom A (Lieneke)

 • Mogelijkheden om gebruik van Linguineo pro app uit te breiden naar meer zorginstellingen in zowel Vlaanderen als Nederland .
 • Uitwisselen van ervaringen van Tragel met aanwerven uit Spanje en taalbeheersing. Werkplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne?
 • Nood aan ontzorging van werkgevers rond regelgeving aanwerven uit buitenland. Rol voor provincie, Expat Center, Eures, etc.

- Breakoutroom B (Rebecca & Tineke)

 • Invalshoek: Versterken van bestaande initiatieven die zich bezig houden met de bevordering van de instroom in technische opleidingen en beroepen. Kijken op welke wijze de initiatieven die er al zijn beter verknoopt nog kunnen worden: Techniek fabriek, Vrienden van de Elektro- en Installatietechniek, Huis van de Techniek, Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) project. Het Tech-project van UWV in Limburg dat momenteel onderzocht wordt kan wellicht als inspiratie (rond energietransitie) bieden.  Onderzoeken van verbindende rol overheid? Hoe krijg je een regionaal samenwerkingsverband / vereniging die zich inzet en die allemaal een complementaire rol hebben rond het gezamenlijk doel?
 • Invalshoek: Jongeren inspireren en een keuze laten maken (voor techniek): hoe krijgen we dat succesvol voor elkaar. Jongeren komen niet vanzelfsprekend in aanraking met techniek. Techniek speelt zich vaak af achter de deuren en hekkens op de industrieterreinen. Hoe krijgen de uiteenlopende bedrijven nu een werkelijk gezicht voor de jongeren? Kun je techniek laten zien in verschillende contexten? Hoe maak je techniek zichtbaar en laagdrempelig om kennis mee te maken? Hierbij valt inspiratie te halen uit goede voorbeelden zoals dat uit Vlaanderen: roefelen (basisschool neemt kijkje bij bedrijven) maar ook nog andere.
 • Invalshoek: Ook jongeren ownership geven (zoals case van Korazon) in het bedenken en uitvoeren van de initiatieven die er zijn om jongeren kennis te laten nemen van techniek is een belangrijk punt. Geef jongeren een rol in de initiatieven die opgetuigd worden want: hoe goed kennen we ze nu eigenlijk? Hoe goed spelen we daar op in bij de loopbaan oriëntatie activiteiten? Hoe kunnen we ze daar beter in begeleiden?   Moet je jongeren nu juist triggeren op techniek en een baan of op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan als maatschappij?

Padlets - workshop 3: 15 maart

LETs Do It 3 - breakoutroom A (Lieneke).png
png | 315 kB
Downloaden
LETs Do It 3 - breakoutroom B (Rebecca & Tineke).png
png | 352 kB
Downloaden
Padlet plenair - workshop 3.png
png | 334 kB
Downloaden