Digitale kaart opleidingen

Op dit ogenblik ontwikkelen we een digitale kaart waarop alle scholen en hun opleidingen in de Euregio Scheldemond raadpleegbaar zijn. Op deze kaart zie je de opleidingen die er mogelijk zijn in het voortgezet en middelbaar onderwijs, alsook de opleidingen tot en met niveau 4 in het MBO.
Een opleiding over de grens heen volgen biedt meerwaarde om verschillende redenen (kortere afstand, (extra) praktijkervaring, horizonten verruimen, meer jobkansen ...).
digitale kaart

Ontdek hier de verschillende scholen met hun opleidingen: https://kaart.lerendeeuregioscheldemond.eu/