Competentie vertalingen

We werken aan een grensoverschrijdende vertaalslag van competenties van de opleidingen. Zo weet je wat een diploma betekent in vergelijking met een diploma van een hogeschool net over de grens.

Als student is het niet altijd duidelijk waar de opleidingen in de grensstreek van elkaar verschillen. Opleidingen kunnen hetzelfde opleidingsniveau of dezelfde naam hebben maar toch verschillen. We ontwikkelen met het project een methodiek van competentievertalingen om de gelijkenissen en verschillen te duiden. Zo weten afgestudeerde studenten op welke vacatures over de grens ze kunnen solliciteren en weten toekomstige werkgevers over welke competenties sollicitanten beschikken. Deze competentievertalingen zijn nu in opmaak. Blijf onze site checken voor updates!