Onderwijs

Leren werkplekleren? Kijk eens over de grens en verdubbel je kansen! Via het LES project willen we scholen ondersteunen om grensoverschrijdend van elkaar te leren en dit in de techniek- en zorgsector.

Onbekend is onbemind?

In Vlaanderen wordt sinds de komst van duaal leren volop ingezet op werkplekleren. Nederland kent reeds een lange traditie met werkplekleren. Er zijn nog heel wat onbenutte kansen om van elkaar te leren. Via het LES-project wensen we hier verandering in te brengen.

Er zijn al heel wat inspanningen geleverd om het onderwijs in Vlaanderen en Nederland op elkaar af te stemmen. Denk maar aan de Bolognaverklaring uit 1999. Toch zijn er (vooral in het secundair of voortgezet onderwijs) nog veel verschillen in onderwijsstructuur tussen Vlaanderen en Nederland. Laat je hierdoor echter niet tegenhouden. Vlaanderen en Nederland delen immers beide de nood aan een betere samenwerking tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt en de behoefte aan geschoold personeel in de techniek- en zorgsector.

Wat heeft LES te bieden?

 

Op deze website vind je als school tal van hulpmiddelen die je ondersteunen om werk te maken van werkplekleren:

  • Ontdek verschillende vormen van werkplekleren, hun voordelen en links naar nuttige websites.
  • Laat je inspireren door onze proeftuinen.
  • Maak kennis met scholen over de grens met gelijkaardige opleidingen via de digitale kaart. Via competentievertalingen proberen we wat meer klaarheid te scheppen in de verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse opleidingen en hun bijhorende diploma's. Ideeën om grensoverschrijdend uit te wisselen? Neem een kijkje op de pagina van het LES Fonds