Projectactiviteiten

De LES projectpartners zetten proeftuinen op voor een aantal specifieke opleidingen in de techniek en de zorg, onder meer voor de zorgopleidingen MBO4 verpleegkunde en HBO5 verpleegkunde en de techniekopleidingen Mechanica (EQF-niveau 4), Computeroperator (EQF-niveau 4), Systeem- en Netwerkbeheerder (EQF-niveau 5) en Internet of Things (EQF-niveau 5). Met de opmaak van een digitale kaart voor het Euregio gebied, brengen zij de onderwijsinstellingen met hun opleidingen, en later stageplaatsen, in beeld. Ze gaan verder competentievertalingen van diploma's techniek en zorg opmaken (= een heldere oplijsting van beroepskwalificaties), zodat deze over de grens vergeleken kunnen worden. De LES partners zullen verder tal van kleinschalige grensoverschrijdende uitwisselingen opzetten tussen scholen en bedrijven en een aantal sterke promotiecampagnes ontwikkelen, gericht op knelpuntopleidingen.

Het LES Fonds is een specifieke actie van het LES-project. Scholen, bedrijven, organisaties en besturen krijgen via dit fonds de mogelijkheid om in de grensregio kleinschalige grensoverschrijdende acties op te zetten met elkaar. Op die manier kunnen ze hun blik verruimen over de grens en de hele Euregio als mogelijk werk- en opleidingsveld zien. Het kan daarbij gaan om de organisatie van inspiratiereizen, netwerkevents of kleine, gezamenlijke pilootprojecten. Tot slot zal ook een lerend netwerk opgezet worden tussen alle partners om de continuïteit en samenwerking na het project te garanderen en ook naar de toekomst toe een duurzaam partnership uit te bouwen.