Partners

LES staat of valt bij goede samenwerking tussen de partners.

Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Euregio Scheldemond initieert en faciliteert grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van duurzaamheid, arbeidsmarkt, innovatie, onderwijs, toerisme, landbouw, zorg, ondernemen.
Euregio Scheldemond

Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen bouwt aan een regio waar het goed is om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen. Nu en in de toekomst.
Geniet meer van je Provincie dankzij de uit-tips, nieuwsberichten en weetjes.
De Provincie helpt je graag op weg naar innovatief, creatief & toekomstgericht Oost-Vlaanderen.
Provincie Oost-Vlaanderen

Odisee

Odisee is de co-hogeschool met campussen over heel Vlaanderen. We bieden zowel bachelor-, graduaats- als postgraduaatsopleidingen aan. Daarnaast investeren we ook in onderzoek en dienstverlening.
Odisee

HoWest

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Howest leidt teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, dit zowel in de graduaats- als bacheloropleidingen die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving. Howest werkt samen met en voor het regionale en internationale werkveld en integreert toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen.
HoWest

Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 39.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.
Hogeschool Rotterdam

Scalda

Binnen de technische opleidingen van Scalda is veel ervaring op het gebied van ontwerpen en implementeren van hybride leeromgevingen. Als expert vervullen wij een rol bij de diverse proeftuinen.
Scalda

Huis van het Leren

Huis van het Leren West-Vlaanderen biedt leerloopbaanbegeleiding aan volwassenen en kansengroepen in het bijzonder. Met partners zetten we allerlei opleidings- en
begeleidingsinitiatieven op die inspelen op de leernoden van volwassenen en kansengroepen. We zijn actief in de provincie West-Vlaanderen.
Huis van het Leren

Syntra Midden-Vlaanderen

SYNTRA Midden-Vlaanderen biedt praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan voor bedrijven en ondernemende mensen, gespreid over vier campussen (Aalst, Asse, Gent en Sint-Niklaas). Met een team van 120 vaste medewerkers en ruim 900 praktijkdocenten willen we onze cursisten en bedrijven ondersteunen om beter te ondernemen. De focus bij al onze trajecten ligt op nauwe band met het bedrijfsleven en de beroepspraktijk: dat maakt een SYNTRA opleiding uniek.
Syntra Midden-Vlaanderen

Syntra West

Leren. Durven. Doen. Bij Syntra West doe je de nodige kennis en vaardigheden op om succesvol te starten als ondernemer of om jouw professionele carrière een boost te geven. De no-nonsense aanpak van onze lesgevers uit de praktijk zorgt ervoor dat wat je leert direct toepasbaar is. Syntra West is een believer van het eerste uur van de hybride of duale leerweg waarin verschillende leeromgevingen worden gecombineerd. Al meer dan 60 jaar bieden wij vormen van duaal leren aan zonder dat ze per sé zo benoemd worden. Via talrijke projecten en partnerschappen bouwen wij verder op deze praktijkervaring en expertise.
Syntra West

Unizo Ondernemersvereniging

UNIZO verenigt ongeveer 110.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste ondernemersorganisatie. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. UNIZO geeft aan de leden advies, informatie en organiseert opleidingen en netwerking.
Unizo Ondernemersvereniging

Unizo West-Vlaanderen

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is de grootste belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers, KMO's en vrije beroepers, in Vlaanderen en Brussel. UNIZO West-Vlaanderen zorgt er voor dat ook op regionaal en lokaal niveau, de stem van onze leden-ondernemers klinken. Dit bij beleidsverantwoordelijken, diverse instanties en in adviesorganen. Daarnaast bieden we onze leden-ondernemers een ruim pakket aan diensten, begeleiding en activiteiten, zodat ze beter gewapend hun bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien.
Unizo West-Vlaanderen

Unizo Oost-Vlaanderen

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is de grootste belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers, KMO's en vrije beroepers, in Vlaanderen en Brussel. UNIZO Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat ook op regionaal en lokaal niveau, de stem van onze leden-ondernemers gehoord wordt. Dit bij beleidsverantwoordelijken, diverse instanties en in adviesorganen. Daarnaast bieden we onze leden-ondernemers een ruim pakket aan diensten, begeleiding en activiteiten, zodat ze beter gewapend hun bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien.
Unizo Oost-Vlaanderen

UZGent

Het UZ Gent biedt een volledig aanbod van topklinische en topreferente patiëntenzorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Die zorg is in lijn met de universitaire opdracht van opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het ziekenhuis werkt daarvoor nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.
Deze missie is UZ Gent ook bereid uit te dragen ter ondersteuning van de regionale zorg in Zeeland.

UZGent

Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Onderwijscentrum Gent bouwt bruggen tussen de verschillende onderwijsactoren binnen diverse beleidsthema's, waaronder ook het thema onderwijs-arbeidsmarkt. Onderwijscentrum Gent fungeert als spil in een breed netwerk.
Onderwijscentrum Gent

TUA West

TUA West is een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen dat kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenbrengt in een triple helix configuratie.

TUA legt zich daarbij toe op de geselecteerde kenniswerven binnen West-Vlaanderen, namelijk Blue Energy, Machinebouw & amp; Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorg.
TUA West

WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen

Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen). Zij vormt het startpunt voor zowel werkgevers als werkzoekenden op de arbeidsmarkt (contacten, vacatures, subsidiemogelijkheden, ook in grensoverschrijdende context).
Een specifiek onderdeel van deze ambitie is om toe te werken naar een grenzeloze arbeidsmarkt waarbinnen grenzeloos werken en leren centraal staan.
WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen