Over Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De doelstelling van dit programma is bijdragen aan de realisatie van de EU2020-strategie en het bereiken van economische, sociale en territoriale cohesie door het inzetten op innovatie als basis voor succesvol ondernemerschap, economische groei, duurzaamheid en beter afstemmen van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt.

Het Interreg-programma Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondisement Leuven) en West-Vlaanderen (m.u.v arrondisement Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het grensoverschrijdend karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Voor meer informatie kan u hier terecht.