Lancering campagne: Maak de klik

Maak de klik beeld

Maak de klik

De nood aan technische profielen op onze arbeidsmarkt is torenhoog. Toch kiezen te weinig jongeren voor technisch onderwijs. De campagne ‘Maak de klik’ keert die trend en verandert de kijk op technisch onderwijs.

Deze campagne verlegt de focus van punten naar talent. Waar is een jongere goed in, wat doet hij graag? ‘Maak de klik’ gaat verder dan bewustmaken. De campagne wil het gedrag van jongeren, hun ouders en leerkrachten veranderen. Want het imago van technisch onderwijs bijsturen is een werk van lange adem en een maatschappelijke uitdaging.

 

Op maat van jongeren

Aan de hand van korte video’s, memes en een speelse kliktest stimuleert deze creatieve campagne jongeren vanaf 11 jaar om te kiezen voor een opleiding vanuit wat ze graag doen. De website maakdeklik.com bundelt alle informatie en toont aan ouders dat een technische opleiding toekomstperspectief biedt en dat er een enorme waaier aan mogelijkheden bestaat. 

 

Voor alle video's, de kliktest, materialen voor scholen en meer, ga naar:

maakdeklik.com

Afbeelding
Maak de klik - Lindsay en Lieke met robot
Maak de klik - beeld van Tigram & techniek

Maak de klik

Video Url