De eerste geautoriseerde beschrijvingen voor grensoverschrijdende vergelijking zijn gerealiseerd!

Geautoriseerde beschrijving - Beheerder IT operations, 2 studenten

Met LES stellen we geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen op om duidelijkheid te geven over wat een bepaald diploma aan de andere kant van de grens inhoudt. Soms is de inhoud van een opleiding niet 1 op 1 vergelijkbaar, ook al is het diploma van hetzelfde niveau.

De geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers, studenten (en hun ouders). De overeenkomsten en verschillen tussen kwalificaties uit buurlanden worden geduid en er wordt betekenis gegeven aan de grensoverschrijdende inzetbaarheid van beroepsbeoefenaren.

Met deze geautoriseerde beschrijvingen en competentievertalingen krijg je als werkgever duidelijkheid over wat je van een afgestudeerde kan verwachten. Je kunt inschatten of een sollicitant met een opleiding van over de grens in aanmerking komt voor een job of een stage. Als (bijna) afgestudeerde kun je de geautoriseerde beschrijvingen gebruiken bij het solliciteren voor een stage of baan over de grens.

Bekijk en download de bestanden hier.
Voor zorg: werkgevers en onderwijs
Voor techniek/it: werkgevers en onderwijs