LES Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk van LES stelt voor: LES(s) Talk, regelmatig georganiseerde online inspiratiesessies over werkplekleren met een optioneel interactief gedeelte. De opzet is ons partnerschap te versterken en uit te breiden én om een forum voor uitwisseling en leerkansen te bieden.

LES(s) Talk

Met LES(s) Talk willen we scholen, werkgevers, studenten, overheden en andere geïnteresseerden inspireren om aan de slag te gaan met (meer en beter) werkplekleren. We wisselen kennis en ervaringen uit tussen Vlaanderen en Nederland, tussen onderwijs en werkveld, en tussen zorg en techniek.

Dit doen we tijdens regelmatig georganiseerde online sessies aan de hand van best practices en tips & tricks. Daarbij gaan we met de deelnemers in gesprek over kansen en uitdagingen en staan hun eigen leervragen, input en reflectie centraal.

LES(s) Talk #1 ging breed over de samenwerking tussen onderwijs en werkveld en met LES(s) Talk #2 richtten we ons op wat zorg en techniek elkaar kunnen bieden.

LES(s) Talk #3 gaat door in oktober.

Heb je zelf ideeën voor een thema of een specifieke case, laat het zeker weten: lijsje.goosen@unizo.be

LES(s) Talk #2 Sharing is caring: wat kunnen zorg en techniek elkaar bieden?

LES(s) Talk #2 vond plaats op 18 juni 2021.

Case 1: ‘Zorg- en Techniekstudenten werken samen aan échte uitdagingen.’

Timon Jongkind (Da Vinci College) verteld over het excellentieprogramma Zorgtechnologie. Daar werkten twee teams studenten van de opleidingen Smart Technology en Mechatronica samen met studenten van de opleiding Mbo- Verpleegkundige.

Door hun krachten en kennis op het gebied van technologie en zorg te bundelen konden zij concrete oplossingen bedenken voor opdrachtgever ASVZ: een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kwam deze samenwerking tot stand? Hoe stem je de opdrachten goed op elkaar af en wat verwacht je van de rol van docent en opdrachtgever?

Zie ook de Duurzaamheidsfabriek.

Case 2: ‘Makerhealth: de nieuwe makers binnen de zorg.’

Makerhealth is een participatief innovatieconcept gericht op "low tech, high impact" zorginnovaties die afkomstig zijn van zorgprofessionals op de werkvloer. Lieven De Couvreur (Howest, specifiek: Industrial Design Center) verteld hoe deze producten bijdragen aan de zelfredzaamheid van patiënten of dienen ter ondersteuning van zorgprofessionals zelf. Snelle technologische ontwikkelingen maken niet alleen kennis voor iedereen beschikbaar, ook het gereedschap om mee uit te vinden en te produceren komt binnen ieders bereik.

De kracht van deze design strategie zit hem in het activeren van het creatief kapitaal binnen de zorgorganisatie en het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden met opleidingen, makers en industrieel ontwerp bureaus om zo de ideeënstroom te filteren en waardevolle oplossingen op te schalen tot nieuwe innovatie trajecten.

Video Url
Video Url
Afbeelding
LESsons learned - postits

LES(s) Talk #1 Samenwerking tussen onderwijs en werkveld loont!

Op 27 mei 2021 ging de eerste LES(s) Talk door. 

Case 1: ‘Aan de slag met werkplekleren’

Peter De Knock (HTISA) getuigt hoe je als school succesvol een netwerk van werkveldpartners uitbouwt om mee te stappen in het verhaal van werkplekleren.  Welke strategieën werken op lange termijn?  Hoe zorg je voor een win win voor school en bedrijf? En hoe kan een goede sociale media strategie dit mee ondersteunen?
 

 Case 2: ‘Multidisciplinair leren binnen Scalda’

Bij de techniek en ICT opleidingen van Scalda wordt leren georganiseerd op basis van authentieke vraagstukken uit de regio. Studenten werken in multidisciplinaire projectteams aan innovatieopdrachten van bedrijven, organisaties en interne opdrachtgevers. Verschillende betrokkenen bij het thema ‘Langer thuis wonen’ getuigen over deze leeromgeving.

Video Url
Video Url
Afbeelding
Overzicht van de LESsons learned (post-its op veld)

LESsons learned

LES(s) TALK 1 - LESsons learned.pdf
pdf | 22 kB
Downloaden
LES(s) TALK 2 - LESsons Learned.pdf
pdf | 54 kB
Downloaden