LES Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk van LES stelt voor: LES(s) Talk, een maandelijkse interactieve inspiratiesessie over werkplekleren. De opzet is ons partnerschap te versterken en uit te breiden én om een forum voor uitwisseling en leerkansen te bieden.

LES(s) Talk

Met LES(s) Talk willen we scholen, werkgevers, studenten, overheden en andere geïnteresseerden inspireren om aan de slag te gaan met (meer en beter) werkplekleren. We wisselen kennis en ervaringen uit tussen Vlaanderen en Nederland, tussen onderwijs en werkveld, en tussen zorg en techniek.

Dit doen we tijdens maandelijkse online sessies aan de hand van best practices en tips & tricks. Daarbij gaan we met de deelnemers in gesprek over kansen en uitdagingen en staan hun eigen leervragen, input en reflectie centraal.

Het thema van onze tweede LES(s) Talk op 18 juni van 10-12u is ‘Sharing is caring: wat kunnen zorg en techniek elkaar bieden? Inschrijven is nu mogelijk via deze link.

LES(s) Talk #3 gaat door op dinsdag 28 september 10u-12u.

Heb je zelf ideeën voor een thema of case, laat het zeker weten: lijsje.goosen@unizo.be

LES(s) Talk #1 Samenwerking tussen onderwijs en werkveld loont!

Op 27 mei 2021 ging de eerste LES(s) Talk door. 

Case 1: ‘Aan de slag met werkplekleren’

Peter De Knock (HTISA) getuigt hoe je als school succesvol een netwerk van werkveldpartners uitbouwt om mee te stappen in het verhaal van werkplekleren.  Welke strategieën werken op lange termijn?  Hoe zorg je voor een win win voor school en bedrijf? En hoe kan een goede sociale media strategie dit mee ondersteunen?
 

 Case 2: ‘Multidisciplinair leren binnen Scalda’

Bij de techniek en ICT opleidingen van Scalda wordt leren georganiseerd op basis van authentieke vraagstukken uit de regio. Studenten werken in multidisciplinaire projectteams aan innovatieopdrachten van bedrijven, organisaties en interne opdrachtgevers. Verschillende betrokkenen bij het thema ‘Langer thuis wonen’ getuigen over deze leeromgeving.

Video Url
Video Url
Afbeelding
Overzicht van de LESsons learned (post-its op veld)

LESsons learned

LES(s) TALK 1 - LESsons learned.pdf
pdf | 22 kB
Downloaden