Pilot volwassenonderwijs

Opleiding computeroperator.

Drie centra voor volwassenonderwijs transformeren hun traditionele leeromgeving naar een hybride leeromgeving waarin leren en werken optimaal verbonden zijn.
Volwassenonderwijs

Over deze pilot

CVO Scala, cvo MIRAS en cvo Creo bieden in West-Vlaanderen de beroepsgerichte opleiding computeroperator voor volwassenen aan binnen het tweedekansonderwijs. 

In deze pilot worden de mogelijkheden van hybride leren voor deze IT-opleiding verkend. Het is de bedoeling om onderwijs- en werkpraktijk met elkaar te vermengen door onderwijs naar de beroepspraktijk te brengen en vice versa. Samen met het werkveld worden nieuwe tussenpraktijken vormgegeven en uitgewerkt. 

De arbeidsmarkt verandert. In een beroepsgerichte opleiding sluiten leerprocessen het best aan op deze dynamische en veranderlijke arbeidsmarkt. Daarom wordt ervoor gekozen om een hybride leeromgeving voor deze opleiding te ontwerpen. Een plek waar het schoolse leren en het leren op de werkplek optimaal met elkaar verbonden zijn.

Een hybride leeromgeving creëren gaat met vallen en opstaan. Ontdek hier onze tips en tricks

We kiezen voor een graduele ontwikkeling en implementatie. In deze drie jaar lopende proeftuin wordt het eerste jaar gereserveerd voor onderzoek en voorbereiding. In jaar 2 en 3 onderzoeken en testen we stapsgewijs met docenten, cursisten en werkveld hoe de hybride leeromgeving binnen deze opleiding het beste kan werken. We ontwikkelen prototypes die we testen in de praktijk en bijsturen. Door deze combinatie van ontwerpen, op kleine schaal uittesten en tussentijds bijsturen, evolueren we geleidelijk naar een hybride leeromgeving voor de volledige opleiding.

 

Lees hier meer over enkele concrete acties en het projectverloop van onze evolutie naar een hybride leeromgeving. Of maak kennis met de computerhersteldienst

Betrokken partners

CVO Scala, cvo MIRAS en cvo Creo nemen deel met de opleiding computeroperator. Deze beroepsgerichte opleiding situeert zich op niveau 4 van de VKS en kan gevolgd worden door +18-jarigen. Wanneer cursisten ook slagen voor de opleiding Algemeen Aanvullende Vorming (AAV), verwerven ze een diploma secundair onderwijs. Voor veel cursisten betekent deze opleiding een tweede kans die ze met beide handen grijpen. 

Syntra West heeft veel ervaring met duaal leren en biedt didactische ondersteuning op maat aan de CVO’s bij dit transformatieproces.

UNIZO West-Vlaanderen ondersteunt de centra voor volwassenenonderwijs bij het uitbreiden van hun netwerk met ondernemingen.

Huis van het Leren vzw neemt de coördinatie van de proeftuin op zich, bewaakt dat het vooropgestelde resultaat wordt behaald, is woordvoerder van de vele gesprekspartners binnen de proeftuin naar het projectpartnerschap toe en bouwt bruggen met de andere proeftuinen.

 

De kennis en ervaringen uit de pilot worden via een lerend netwerk gedeeld met de pilots uit het secundair en hoger onderwijs.