Pilot secundair onderwijs

Onderwijscentrum Gent zet in op drie proeftuinen samen met vier Gentse scholen en bedrijven binnen het vakgebied mechanica/elektriciteit én bouwt aan een – lokaal - Lerend Netwerk gedurende twee schooljaren.
Secundair onderwijs

Over deze pilot

Gentse bedrijven én scholen van het voltijds technisch en beroepssecundair uit het studiegebied mechanica-elektriciteit engageren zich in proeftuinen met ondersteuning van Onderwijscentrum Gent.

Gedurende twee schooljaren brengt Onderwijscentrum Gent, de school en de beroepspraktijk fysiek dichter bij elkaar om te experimenteren met nieuwe vormen van werkplekleren en hybride leervormen.

In een lerend netwerk verbonden aan de proeftuinen, wisselen betrokken scholen en bedrijven én externe partners en geïnteresseerden kennis en ervaring uit.

Finaal doel is de realisatie van een lokaal duurzaam en actiegericht partnerschap tussen scholen en bedrijven.

Lees hier meer over enkele concrete acties binnen de proeftuinen in techniek – elektriciteit en mechanica.

Benieuwd naar onze lessons learned? Neem een kijkje op onze tips en tricks-pagina

Betrokken partners

Onderwijspartners

De vier deelnemende scholen voor technisch en beroepsgericht onderwijs liggen allen in Gent. De scholen kennen een heterogene leerlingenpopulatie.

Tectura Gent Centrum en Tectura Groenkouter stapten samen in het project. De scholen nemen deel met volgende klassen:

  • 5/6 TSO elektromechanica
  • 5/6 TSO elektrische installatietechnieken
  • 7 TSO stuur en beveiligingstechnieken
  • 7 TSO industriële onderhoudstechnieken

Hoger Technisch Instituut St.- Antonius (of HTISA) stapt in het project met ed klassen 6 BSO elektrische installaties en 7 BSO industriële elektriciteit.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem gaat aan de slag met de tweede en derde graad mechanische vormgevingstechnieken (TSO) en derde graad Elektromechanica (TSO).

 

Werkveldpartners

De deelnemende bedrijven zijn actief in de metaalsector of in de elektrotechnieksector en bevinden zich op grondgebied groot Gent. Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen maken deel uit van de proeftuinen.

 

Andere expertise- partners:

Binnen het thema Onderwijs-Arbeidsmarkt legt Onderwijscentrum Gent  (OCG) de focus op de wisselwerking tussen onderwijs- en werkveld. OCG inspireert, verbindt en ondersteunt de betrokken actoren om intenser samen te werken door o.a. via het project LES in te zetten op hybride leervormen binnen het beroepsgericht onderwijs. Het OCG neemt de coördinatie van de proeftuinen en het lerend netwerk op zich. 

Scalda is een school uit Zeeland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. De school heeft jarenlange ervaring met verschillende vormen van hybride leren en dient als inspiratiebron binnen deze proeftuin. Scalda is de regionale MBO onderwijs aanbieder en speelt een belangrijke rol in de toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Unizo Oost-Vlaanderen informeert en sensibiliseert bedrijven omtrent de mogelijkheden van werkplekleren en staat in voor de toeleiding van bedrijven naar de proeftuinen.

SYNTRA Midden-Vlaanderen heeft heel wat ervaring met sensibilisering van bedrijven om als leerbedrijf te functioneren. In het project stellen ze deze expertise ter beschikking en coachen ze de scholen en bedrijven in de gehanteerde technieken en gebruikte instrumenten zodat zij op een versnelde manier hun expertise opbouwen. Ontdek hier hoe Syntra Midden-Vlaanderen hierbij te werk gaat. 

 

De kennis en ervaringen uit de pilot worden via een lerend netwerk gedeeld met de pilots uit het hoger en volwassenenonderwijs.