Pilot secundair onderwijs

Onderwijscentrum Gent zet in op drie proeftuinen samen met vier Gentse scholen en bedrijven binnen het vakgebied mechanica/elektriciteit én bouwt aan een – lokaal - Lerend Netwerk gedurende twee schooljaren.
Secundair onderwijs

Over deze pilot

Gentse bedrijven én scholen met hun leerlingen van het voltijds technisch en beroepssecundair uit het studiegebied mechanica-elektriciteit engageren zich in proeftuinen met ondersteuning van Onderwijscentrum Gent.

Gedurende twee schooljaren brengt Onderwijscentrum Gent, de school en de beroepspraktijk fysiek dichter bij elkaar en experimenteren we met hybride leervormen. Uit deze concrete acties detecteren we opportuniteiten, valkuilen en kritische randvoorwaarden om tot succesverhalen te komen.

Aan dit lokaal actienetwerk koppelen we een macro Lerend Netwerk PiTEM waarbij er zowel met en door betrokken pilootproject- evenals externe partners én geïnteresseerden kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Finaal willen we komen tot een lokaal duurzaam en actiegericht partnerschap tussen scholen en bedrijven.

Lees hier meer over enkele concrete acties binnen de proeftuinen in techniek – elektriciteit en mechanica.

Benieuwd naar onze lessons learned? Neem een kijkje op onze tips en tricks-pagina

Betrokken partners

Onderwijspartners

De vier deelnemende scholen voor technisch en beroepsgericht onderwijs liggen allen in Gent. De scholen kennen een heterogene leerlingenpopulatie, waar ook een kwetsbare, meer kansarme groep jongeren toe behoort.

KTA MoBi en KTA GITO Groenkouter (a.k.a. Tectura Centrum en Groenkouter) beslisten om samen in het project te stappen. De scholen nemen deel met respectievelijk 13 en 2 leerlingen uit volgende studierichtingen:

  • 5/6 TSO elektromechanica
  • 5/6 TSO elektrische installatietechnieken
  • 7 TSO stuur en beveiligingstechnieken
  • 7 TSO industriële onderhoudstechnieken

Hoger Technisch Instituut St.- Antonius (of HTISA) zal experimenteren met werkplekleren met 6 leerlingen uit het 6e jaar elektrische installaties (BSO) en 6 leerlingen uit het 7de jaar industriële elektriciteit.

In Don Bosco Sint-Denijs-Westrem gaan leerlingen en leerkrachten uit de tweede en derde graad mechanische vormgevingstechnieken (TSO) en derde graad Elektromechanica (TSO) aan de slag met hybride leren.

 

Werkveldpartners

De deelnemende bedrijven zijn actief in de metaalsector of in de elektrotechnieksector en bevinden zich op groot grondgebied Gent. Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen maken deel uit van ons proeftuinen: ABC Engines, Meirlaen bvba, Werkhuizen Lentz, Watson & Volts, Benoit Security, AT-Technics, ATS Groep, Fluvius en EIV. 

 

Andere expertise- partners:

Binnen het thema Onderwijs-Arbeidsmarkt legt Onderwijscentrum Gent  (OCG) de focus op de wisselwerking tussen de onderwijs- en de arbeidswereld. OCG inspireert, verbindt en ondersteunt de betrokken actoren om intenser samen te werken door o.a. via het project LES meer in te zetten op hybride leervormen binnen het beroepsgericht onderwijs. Het OCG neemt de coördinatie van de proeftuinen op zich en organiseert het PiTEM-Lerend Netwerk.

Scalda is een school uit Zeeland voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. De school heeft reeds jarenlange ervaring met verschillende vormen van hybride leren en dient als inspiratiebron binnen deze proeftuin. Scalda is de regionale MBO onderwijs aanbieder en neemt daarom een centrale plaats in, in de toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Unizo Oost-Vlaanderen vormt als ondernemingsvereniging de link met de bedrijven. Als belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers zetten zij zich ook binnen het project in om deze ondernemers correct te informeren en te sensibiliseren en toe te leiden naar de verschillende proeftuinen.

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsorganisatie. SYNTRA Midden-Vlaanderen is één van de 3 Vlaamse actoren van duaal leren en de aanloopfase. Ze organiseren duale en arbeidsmarktgerichte opleidingstrajecten voor zowel leerplichtigen als voor volwassenen. Hierbij benaderen ze het duaal leren vanuit het perspectief van de onderneming. SYNTRA Midden-Vlaanderen bouwde heel wat ervaring met sensibilisering van bedrijven om als leerbedrijf te functioneren. In het project stellen ze deze expertise ter beschikking en coachen ze de scholen en bedrijven in de gehanteerde technieken en gebruikte instrumenten zodat zij op een versnelde manier hun expertise opbouwen. Ontdek hier hoe Syntra Midden-Vlaanderen hierbij te werk gaat. 

 

De kennis en ervaringen uit de pilot worden via een lerend netwerk gedeeld met de pilots uit het hoger en volwassenenonderwijs.