Pilot graduaatsopleidingen

Opleidingen netwerkbeheer, internet of things en elektromechanische systemen.

Vier hogescholen experimenteren in deze pilot met diverse vormen van werkplekleren. De hogescholen worden hierbij ondersteund door TUA West.
Internet of things

Over deze pilot

Waarom kiezen de hogescholen ervoor om te experimenteren met werkplekleren? Hoe pakken ze dit aan?

In deze gezamenlijke pilot wisselen Howest, Odisee, Rotterdam Academy  en HoGent expertise en ervaringen uit op het vlak van werkplekleren. Met de inkanteling van de HBO5 opleidingen in de Vlaamse hogescholen vanaf september 2019 staan deze projectpartners voor de uitdaging om hun graduaatsopleidingen met ten minste 1/3 werkplekleren in te vullen. Ook bij de Nederlandse projectpartner Rotterdam Academy is de integratie van het werkveld in hun Associate Degree opleidingen een prioriteit.

Door grensoverschrijdende kleinschalige uitwisselingen te organiseren en ervaringen te delen willen de partners komen tot best practices voor werkplekleren in de graduaatsopleidingen. In oktober 2021 gingen de Vlaamse partners op inspiratiereis naar Dordrecht en Rotterdam.

 

Deze uitwisselingen leverden heel wat interessante inzichten op. Ontdek hier de vele tips en tricks over:

  • hoe je het werkveld bij je opleiding betrekt,

  • hoe je bruikbare opdrachten en oefeningen van het werkveld kan ontvangen,

  • op welke manieren je werkplekleren een concrete invulling kan geven in de opleiding.

 

Benieuwd hoe studenten het werkplekleren binnen de opleiding beleven? Lees hier hun ervaringen. 

Werkplekleren in de graduaatsopleidingen

Betrokken partners

Deze pilot is een samenwerking tussen verschillende onderwijs- en werkveldpartners.

Howest participeert in de pilot met de graduaatsopleidingen Internet of Things en Systeem en Netwerkbeheer. Interactie met het werkveld is op verschillende manieren verweven in deze opleidingen: van verkennende modules tot simulatielabs, observatiestages, bedrijfsbezoeken, werkveldprojecten en stages.

Odisee neemt deel aan de pilot met de graduaatsopleiding Elektromechanische systemen. In het eerste semester van hun opleiding worden studenten voorbereid op het werkplekleren. Vanaf het tweede semester gaan studenten verschillende dagen per week kennis verwerven op hun werkplek.

Rotterdam Academy zorgt voor de Nederlandse inbreng in de pilot met de opleidingen Internet of Things en ICT Service Management. Werkplekleren neemt bij Rotterdam Academy verschillende vormen aan, van (kijk)stages tot studenten die op de werkplek leren en ondernemers die voor de klas staan.

HoGent neemt deel aan de pilot met de graduaatsopleidingen Systeem- en Netwerkbeheer en Productiebeheer. De opleiding kenmerkt zich door een sterke praktijk- en beroepsgerichte aanpak waarbij studenten meteen uitgedaagd worden om hun kennis naar de praktijk te vertalen. Dit gebeurt o.a. in de vorm van werkveldopdrachten, bedrijfsbezoeken, simulatieopdrachten en stage.

TUA West staat in voor de coördinatie van de pilot. Een van de pijlers van TUA West is een betere afstemming en samenwerking bevorderen tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. De resultaten van de pilot zullen een leidraad te vormen, zowel voor de kennisinstellingen als voor de ondernemingen, voor de implementatie en bestendiging van hybride leervormen in het hoger onderwijs.

Syntra Midden-Vlaanderen staat in voor de competentiecoaching van studenten op de werkvloer en de mentoring van bedrijven en hogescholen.
Ontdek hier hoe Syntra Midden-Vlaanderen hierbij te werk gaat. 

UNIZO Oost- en West-Vlaanderen helpen de hogescholen bij het werven van werkplekken voor hun studenten.

 

De kennis en ervaringen uit de pilot worden via een lerend netwerk gedeeld met de pilots uit het secundair en volwassenenonderwijs.