Pilot graduaatsopleidingen

Netwerkbeheer, internet of things en elektromechanische systemen (graduaatsopleidingen). Vier hogescholen experimenteren in deze pilot met diverse vormen van werkplekleren. De hogescholen worden hierbij ondersteund door TUA West.
Internet of things

Over deze pilot

Waarom kiezen de hogescholen ervoor om te experimenteren met werkplekleren? Hoe pakken ze dit aan?

In deze gezamenlijke pilot wisselen HoGent, Howest, Odisee en Rotterdam Academy materiaal, expertise en ervaringen uit op het vlak van werkplekleren. Met de inkanteling van de HBO5 opleidingen in de Vlaamse hogescholen vanaf september 2019 staan deze projectpartners voor de uitdaging om hun graduaatsopleidingen met ten minste 1/3 werkplekleren in te vullen. Ook bij de Nederlandse projectpartner Rotterdam Academy is de integratie van het werkveld in hun Associate Degree opleidingen een prioriteit. Door grensoverschrijdende kleinschalige uitwisselingen te organiseren tussen scholen en bedrijven willen de partners komen tot best practices voor werkplekleren in de graduaatsopleidingen.

 

Betrokken partners

Deze pilot is een samenwerking tussen verschillende onderwijs- en werkveldpartners.

HoGent neemt deel aan de pilot met de graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer. De opleiding kenmerkt zich door een sterke praktijk- en beroepsgerichte aanpak waarbij studenten meteen uitgedaagd worden om hun kennis naar de praktijk te vertalen. Dit gebeurt o.a. in de vorm van werkveldopdrachten, bedrijfsbezoeken, simulatieopdrachten en stage. Howest participeert in de pilot met de graduaatsopleidingen Internet of Things en Systeem en Netwerkbeheer. Interactie met het werkveld is op verschillende manieren verweven in deze opleidingen: van verkennende modules tot simulatielabs, observatiestages, bedrijfsbezoeken, werkveldprojecten en stages.

Odisee neemt deel aan de pilot met de graduaatsopleidingen Informatica, afstudeerrichting Systemen en netwerken, en Elektromechanische systemen. In het eerste semester van hun opleiding worden studenten voorbereid op het werkplekleren. Vanaf het tweede semester gaan studenten verschillende dagen per week kennis verwerven op hun werkplek.

Rotterdam Academy zorgt voor de Nederlandse inbreng in de pilot met de opleidingen Internet of Things en ICT Service Management. Werkplekleren neemt bij Rotterdam Academy verschillende vormen aan, van (kijk)stages tot studenten die op de werkplek leren en ondernemers die voor de klas staan.

De pilot wordt gecoördineerd door TUA West. Een van de pijlers van TUA West is een betere afstemming en samenwerking bevorderen tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. De resultaten van de pilot zullen een leidraad te vormen, zowel voor de kennisinstellingen als voor de ondernemingen, voor de implementatie en bestendiging van hybride leervormen in het hoger onderwijs.

Bij de pilot zijn ook Syntra Midden-Vlaanderen en Unizo Oost- en West-Vlaanderen nauw betrokken. Syntra Midden-Vlaanderen staat in voor de competentiecoaching van studenten op de werkvloer en de mentoring van bedrijven en hogescholen. Unizo Oost- en West-Vlaanderen helpen de hogescholen bij het werven van werkplekken voor hun studenten. De kennis en ervaringen die in de pilot worden verworven worden via een lerend netwerk gedeeld met de pilots uit het secundair en volwassenenonderwijs.