Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Geschiedenis

Op 16 november 1989 ondertekenden de drie provincies een intentieverklaring op basis van het Benelux Verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking. In de jaren daarna werd een structuur opgebouwd en kreeg de Euregio Scheldemond stilaan vorm. Op 13 december 1993 kwam de Scheldemondraag voor het eerst samen. Vele jaren lang werden, via Interreg-programma's, honderden projecten financieel gesteund, die kaderden in de sferen van arbeid, leefmilieu, economie, mobiliteit... Sinds 2008 financiert de Euregio Scheldemond vooral projecten rond arbeidsmarkt, veiligheid en ondernemerschap.

Thema's

Euregio Scheldemond wil een toonaangevende en dynamische regio zijn in het Vlaams-Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk op de Europese kaart zetten vanuit een eigen perspectief en via een doorgedreven grensoverschrijdende samenwerking.

De Euregio Scheldemond wil zich onderscheiden door het stimuleren van samenwerking op het vlak van biogebaseerde economie, agrofood, logistiek, duurzame havens, zorgeconomie en beleveniseconomie en door het bieden van een platform voor creatieve, innovatieve samenwerkingsinitiatieven over de sectoren heen.