Uitwisseling Howest en Rotterdam Academy - studenten Internet of Things

Studenten

Van 28/01/2020 tot 31/01/2020 gingen 40 studenten en docenten van de graduaatsopleiding Internet of Things van Howest op driedaagse inspiratiereis naar Rotterdam Academy. Vlaamse en Nederlandse studenten en docenten wisselden er ervaringen uit, brachten werkbezoeken aan innovatieve start-ups en bespraken mogelijke samenwerkingsideeën. De inspiratiegids werd gefinancierd vanuit het LES Fonds.

Programma inspiratiereis

De studenten werden ontvangen en rondgeleid op de campus in de haven van Rotterdam. Daarna gaf een docent van Rotterdam Academy een lezing en een workshop rond UX (user experience-design) en werd een workshop rond SBC (server based computing) en connectiviteit gegeven door het bedrijf Axians.

De volgende dag was er ontvangst in Bluecity, een omgeving voor start-ups in een oud zwembad. Hier volgden de studenten een lezing van één van de start-ups over hoe IoT hun product beïnvloedt.

De laatste dag werd afgesloten met een lezing over privacy en IoT door de Data Protection Officer van het Ministerie van Defensie. Er werd een manifest uitgewerkt rond het ontwikkelen van IoT oplossingen. Daarna werden de studenten ontvangen in de gebouwen van KPN. Ze volgden er lezingen rond technologie, 5G en IoT in de gezondheidszorg. De inspiratiereis werd afgesloten met workshop rond het gebruik van een controller, de website IFTTT en een iPad in combinatie met Philips Hue.

Wat heeft de inspiratiereis opgeleverd?

 

Er werden grensoverschrijdende afspraken gemaakt inzake co-creatie van cursussen. De docenten hebben actief lesmateriaal uitgewisseld gedurende het programma die tijdens dit academiejaar nog zullen gebruikt worden in één of twee modules. Er werd vooral gediscussieerd over de aanpak van de opleiding IoT, de communicatie met het werkveld en professionalisering van studenten en docenten. Op lange termijn hopen we deze relatie tussen de 2 hogescholen te bestendigen en er een jaarlijks terugkerende studieweek van te maken, telkens afwisselend tussen de 2 steden (Brugge/Kortrijk en Rotterdam).

Via de inspiratiereis maakte het werkveld kennis met de opleiding Internet Of Things in Vlaanderen. Daarnaast zijn de studenten er zich nu van bewust dat een stage, een werkveldproject en later zelfs een job mogelijk is over de grens. De campus Howest Brugge ligt immers vrij dicht bij Zeeuws-Vlaanderen.