Stichting Innovision Solutions

Projectmeeting IVS

Wat is IVS?

IVS staat voor stichting Innovision Solutions. Het is een leerbedrijf dat in 2012 werd opgericht door studenten van Scalda en heeft als doel de leeromgeving van de ICT-studenten te verrijken. Net als reguliere bedrijven wordt IVS gerund door een bestuur en een management. In het bestuur zetelen studenten en één  docent. De studenten moeten solliciteren om voor een bestuursfunctie in aanmerking te komen.

De studenten van IVS zoeken klanten en opdrachtgevers die probleemstellingen aanleveren waar ze van kunnen leren. Samen met experts gaan de studenten dan op zoek naar innovatieve ICT oplossingen om zo de werknemers van de toekomst te worden.

Zelf een innovatief projectidee? Dien hier jouw projectvoorstel in.

Afbeelding
Leer-werk offerte

Studenten aan het woord

Jessica, Teun en Katja volgen een opleiding bij Scalda. De drie studenten kozen bewust voor een opleiding waarin ze minder hoeven te leren via boeken, maar via allerhande projecten meer al doende kunnen leren. De studenten maken alle drie deel uit van het bestuur van de stichting IVS en kozen hiervoor  om zo ervaringen op te doen en leerdoelen te behalen. 

“Af en toe is het wel lastig. Je moet als student in deze opleidingen zelfstandig kunnen werken. Als je dat kan is het heel leuk. Je hoeft ook niet heel erg te wennen als je dan een stage gaat doen.”
               
Katja – student Mediavormgeving en secretaris IVS

 

De studenten gaan voor IVS actief op zoek naar klanten die hen innovatieve opdrachten verschaffen. Na een kennismakingsgesprek maken ze zelf een projectvoorstel en projectplan op. Daarna wordt het gehele proces van ontwerp tot oplevering van het product of advies gefaseerd doorlopen (door middel van de scrum-methodiek). 

“Vanuit de gemeente Terneuzen kregen we de opdracht om een busstation op te knappen. Met het project ‘Lekker wachten 2.0’ willen we het busstation met posters en plantenbakken opfleuren. We zijn ook uitgenodigd door de gemeente en komen zo in aanraking met mensen en organisaties waar andere studenten niet komen.”
               
Teun – student Mediavormgeving en penningmeester IVS

 

De studenten ronden hun opleiding af met examens en een eindstage. Nadien kunnen ze nog veel verschillende kanten uit.

“Eerst wou ik nog verder studeren en een HBO-opleiding forensisch ICT volgen. Maar nu hoop ik dat ik misschien aan de slag kan blijven bij het bedrijf van mijn eindstage om nog wat ervaring op te doen en om dan later mijn eigen bedrijfje op te starten.”
               
Jessica – student Software developer en voorzitter IVS

Over de opleiding

De ICT-opleidingen binnen Scalda verlopen niet volgens het klassieke leerjarenpatroon, maar met ‘levels’. Studenten beginnen met de oriëntatie en ronden de opleiding in het laatste level af met examens en een eindstage. De opleidingen kennen geen vaste duurtijd. Sommige studenten doen er twee jaar over, andere drie of vier jaar.

De traditionele vakken (wiskunde, Nederlands, …) worden gegeven in gewone klaslokalen. Voor de projectmatige opdrachten zitten studenten van de verschillende opleidingen en levels door elkaar in een grote kantoorruimte. Voor deze vakken nodigt de school ook verschillende externe experten uit. Zo geeft een bedrijfsleider workshops over ondernemen. De manier van lesgeven door deze externe experten uit het werkveld is vaak helemaal anders dan de vaste docenten en wordt door de studenten als erg inspirerend ervaren.

Deelname aan het bestuur en management van IVS is vrijblijvend en komt bovenop de opleiding. Toch zien de studenten dit engagement als een absolute meerwaarde: oefenen in een veilige bedrijfscontext biedt immers talrijke leerkansen. Bovendien komt door IVS goed te runnen, budget vrij dat binnen de school kan worden ingezet om leuke dingen te doen of materiaal aan te kopen.

Afbeelding
Opzetten lerend netwerk