Samenwerking in de zorg

20221021_112924.jpg

Samenwerking in de zorg - stakeholdersoverleg 21 oktober 2022

Op vrijdag 21 oktober sloten de stakeholders binnen het werkpakket 'proeftuinen in de zorg' het LES-project af met een laatste bijeenkomst. 

De partners blikten terug op wat er de afgelopen projectperiode allemaal gerealiseerd werd, zoals:  

- hybride proeftuin door Odisee en Scalda

- grensoverschrijdende leerafdeling 

- competentievertalingen 

- uitbouw van een grensoverschrijdend ziekenhuisnetwerk tussen UZ Gent en Zorgsaam (dit netwerk staat open voor alle geïnteresseerde partijen)

Er werd niet alleen stilgestaan bij de reeds behaalde resultaten, maar de deelnemers brainstormden ook over nieuwe opportuniteiten en de verduurzaming van lopende acties. 

 

20221021_121351.jpg