LE(t)'S Do It: Samen werken aan oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt. 19 mei 2022 - Gent

1666696613521.jpg

Le(t)’s do it: vervolgdag - 19 mei 2022

Op 19 mei werd een fysieke bijeenkomst georganiseerd als vervolg op de online workshops van maart 2022. Deze workshops waren gericht op het samen bedenken van oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt. De deelnemers van deze workshops, en nadrukkelijk ook andere relevante geïnteresseerden, werden uitgenodigd om een selectie van de ideeën van de online workshops verder te ontdekken en samen te zoeken naar manieren om dit om te zetten in concrete initiatieven. Als organisatie hebben we 4 oplossingsrichtingen gekozen voor werksessies van kleine groepjes.

We mikten op een gemengde groep van deelnemers uit Vlaanderen en Zeeland, en zowel werkgevers zelf die tegen het personeelstekort aanlopen als secundaire, ondersteunende organisaties.

Foto 1 LETS DO IT.jpg