Een blik van studenten op werkplekleren

Werkplekleren in de graduaatsopleidingen

Binnen de pilot van de graduaatsopleidingen worden kleinschalige uitwisselingen georganiseerd om ervaringen te delen. Op één van deze uitwisselmomenten kwamen studenten van de vier betrokken hogescholen samen om input te geven over het werkplekleren binnen hun opleiding.

De studenten van de graduaats- en Associate Degree-opleidingen boden een eerlijke en kritische inkijk over hun ervaringen met stages en andere vormen van werkplekleren

Over stages

“In mijn leerbedrijf werd ik als een echte medewerker beschouwd. Door een nieuw product te maken voor het bedrijf kon ik ook nuttige input leveren. Ik heb er heel veel van geleerd.”

 

Sterktes

  • De enorme leerervaring
  • De praktijkgerichtheid
  • Het opdoen van werkervaring
  • Gezien worden als een echte medewerker

 

Aandachtspunten

De studenten geven aan behoefte te hebben aan duidelijke verwachtingen van zowel school als stagebedrijf. Er moet helder én voldoende gecommuniceerd worden tussen de verschillende partijen (student – bedrijf en school), bij voorkeur via zo weinig mogelijk verschillende kanalen.

Over andere vormen van werkplekleren

Sterktes

Zowel de simulatielabs als projecten in samenwerking met andere opleidingen vallen goed bij de studenten. De grensoverschrijdende samenwerking tussen Howest en de Rotterdam Academy wordt expliciet als meerwaarde genoemd.

 

Aandachtspunten

  • Bedrijfsbezoeken zijn zeer interessant. Deze mogen meer georganiseerd worden.
  • Bij gastsprekers is de focus erg belangrijk, studenten willen geen salespraatje maar echte expertisedeling.

 

“Leren op de werkvloer motiveert mij om mijn studies tot een goed einde te brengen.”

Afbeelding
Werkplekleren in de graduaatsopleidingen