Computerhersteldienst

Binnenbrengen oude computer

In het schooljaar 2020 - 2021 werd binnen de pilot volwassenenonderwijs een computerhersteldienst opgezet door de drie centra voor volwassenonderwijs in West-Vlaanderen. Cursisten computeroperator gaven op die manier oude laptops een nieuw leven.

 

De CVO’s zetten in samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen een hersteldienst op. Er werd een oproep naar bedrijven gelanceerd om hun gebruikte laptops te schenken aan scholen die omwille van de coronacrisis nood hadden aan extra laptops voor kansarme kinderen en jongeren.

Op die manier werden 100 toestellen ingezameld. De ingezamelde laptops werden vervolgens onder handen genomen door de cursisten computeroperator van cvo MIRAS, cvo Creo en CVO Scala. Zij onderzochten of ze de laptops nog konden herstellen, voerden een aantal herinstallaties uit en vervingen defecte onderdelen. Het Streekfonds betaaltde de vervangonderdelen en verdeelde de herstelde laptops vervolgens aan de scholen die tijdens deze coronaperiode vragende partij waren voor extra toestellen.

De computerhersteldienst was een win de voor vele stakeholders.

  • De cursisten computeroperator konden via real life opdrachten competenties verwerven en vonden het erg fijn om op die manier te bij leren. Het was voor de cursisten interessant om reële problemen te onderzoeken en op te lossen. 
  • De scholen en hun leerlingen waren tevreden met deze extra toestellen.

De computerhersteldienst herstelde in het schooljaar 2020-2021 in totaal zo'n 100 toestellen. Het is de bedoeling om komend schooljaar opnieuw een dergelijke actie op te zetten.  Bedrijven die oude laptops wensen te schenken kunnen hiervoor contact opnemen met Erin De Busscher (erin@leerwest.be).

Computerhersteldienst