Competentiecoaching en mentoropleiding door Syntra Midden-Vlaanderen

Foto werkplekleren binnen de graduaatsopleidingen

Binnen de proeftuinen van het secundair onderwijs en de graduaatsopleidingen staat Syntra Midden-Vlaanderen in voor de competentiecoaching en mentoropleidingen. Vanuit haar jarenlange ervaring met de verschillende vormen van het alternered leren en werken, bouwde Syntra Midden-Vlaanderen heel wat expertise op rond het werkplekleren. Deze expertise wordt via het LES-project gedeeld met organisaties en instellingen die hiermee van start willen gaan of hierin willen excelleren.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van hybride opleidingen

Sinds academiejaar 2019-2020 zijn hogescholen verantwoordelijk voor de organisatie van graduaatsopleidingen. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze opleidingen en omvat minstens een derde van de totale studieomvang. Er komt echter heel wat kijken bij de inrichting van zo’n hybride opleiding.

Syntra Midden-Vlaanderen heeft veel ervaring met het organiseren van verschillende vormen van werkplekleren. Binnen het project stellen ze hun expertise ter beschikking aan de hogescholen. Syntra Midden-Vlaanderen treedt op als procesbegeleider: via uitdagende vragen en methodieken worden opleidingscoördinatoren en andere betrokkenen uitgedaagd om hybride opleidingen uit te bouwen, waarin het werkplekleren een prominente plaats heeft. Het aanleren van competenties op de werkvloer, relevante leerdoelen stellen en contacten met het werkveld leggen, vraagt immers een specifieke invulling en aanpak. Binnen het LES project denkt Syntra Midden-Vlaanderen samen met de hogescholen actief mee over de manier waarop het werkplekleren vorm kan krijgen. Onder andere binnen de specifieke context van werkplekleren in avondopleidingen.

 

Intervisie van docenten

De introductie van het werkplekleren in de graduaatsopleidingen heeft ook voor de docenten een grote impact. ‘Vakdocenten’ moeten ook de rol op van ‘werkplek- of trajectbegeleiders’ opnemen. Via intervisiemomenten ondersteunt Syntra Midden-Vlaanderen de docenten bij het coachen van studenten op de werkvloer. Centraal hierbij staan de soft skills: hoe kan je écht naar studenten luisteren, op welke manier knoop je het contact met bedrijven aan, hoe spreek je het educatief potentieel van de werkvloer aan, hoe zet je in op co-creatie, hoe kan je het werkplekleren te evalueren, enz.

 

Competentiecoaching

Naast de intervisiemomenten helpen ook competentiecoaches van Syntra Midden-Vlaanderen om het werkplekleren in goede banen te leiden. Samen met de docenten bezoeken de competentiecoaches een aantal studenten op de werkplek. In trialoog – met de hogeschool, de mentor op de werkplek én de student – wordt het leerproces onder de loep genomen: hoe verloopt het leerproces, hoe gebeurt de opvolging, evaluatie en beoordeling van de student. De focus ligt hierbij minder op het vakinhoudelijke, maar veel meer op het gehele competentieverwervingsproces. Ontwikkelen de studenten zich persoonlijk, hoe gedragen ze zich op de werkvloer, zijn ze punctueel, kunnen ze omgaan met feedback, enz. Ook is er aandacht voor eventuele knelpunten of conflicten. Deze nauwe opvolging zorgt voor een kwalitatievere invulling van het werkplekleren voor alle betrokkenen.

Binnen het LES project heeft Syntra Midden-Vlaanderen voor elk van de deelnemende Vlaamse hogescholen een eigen aanpak en ondersteuning uitgewerkt – met een focus op intervisie van de docenten in de aanpak van competentiecoaching. In schooljaar 2021-22 wordt er ook uitgewisseld met de Rotterdam Academy en Scalda over het coachen van de studenten.

 

Mentoropleidingen

Ondernemingen die als werkplek willen fungeren in hybride opleidingstrajecten, stellen een mentor aan. Dit zijn meestal ervaren medewerkers die instaan voor de begeleiding van de student. Het is aanbevolen dat de mentoren een korte en praktijkgerichte mentoropleiding volgen. Binnen het systeem van duaal leren is het volgen van een mentoropleiding zelfs verplicht.

Binnen het LES project biedt Syntra Midden-Vlaanderen vier (erkende) mentoropleidingen aan die erop gericht zijn mentoren op de werkvloer klaar te stomen om een lerende te begeleiden. Deze mentoropleidingen zijn erg interactief. Er wordt ingezet op het voeren van gesprekken met de student, coaching, opvolging van taken en planning, instructies en feedback geven en omgaan met weerstand. De deelnemers – vaak van verschillende afdelingen of bedrijven – waarderen het om ook van elkaar te horen hoe ze omgaan met studenten op de werkvloer.

Benieuwd wat Syntra Midden-Vlaanderen voor jouw (hoge)school of CVO kan betekenen? Neem een kijkje op hun website of neem contact op met een competentiecoach: competentiecoach@syntra-mvl.be.