LEt'S go ONBEGRENSD

Video Url

We staan voor grote uitdagingen binnen de Euregio Scheldemond: de krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt zijn urgent en de noodzakelijke energietransitie maakt deze problematiek complex. Denken in oplossingen vraagt denken in termen van groei en innovatie. Gezamenlijk opereren is een must willen we de drie uitdagingen van de komende decennia aanpakken.

Het Europese Interreg Vlaanderen-Nederlandproject Lerende Euregio Scheldemond en het netwerk OnbegrensdZeeuwsVlaanderen slaan daarom de handen in elkaar om deze drie thema’s samen te tackelen.

Met LEt'S go ONBEGRENSD op 5 oktober laten we zien wat de kansen en uitdagingen zijn voor deze thema's in de grensregio, wat OnbegrensdZeeuwsVlaanderen hierin doet, wat de grensoverschrijdende meerwaarde kan zijn in een gemeenschappelijk aanpak én hoe Lerende Euregio Scheldemond de laatste jaren gewerkt heeft aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Een inspirerende dag met informatie, workshops, infostands, netwerkmogelijkheid en een hapje & drankje.

AANMELDEN

Afbeelding
Logo van OnbegrensdZeeuwsVlaanderen
Afbeelding
logo LES
Afbeelding
Interreg Vl-NL logo

PROGRAMMA

Locatie: Verbeke Foundation, Westakker 1 in Kemzeke

15.00 - 15.45 Optioneel een rondleiding door de Verbeke Foundation (museum voor Moderne Kunst)

15.45 - 16.00 Ontvangst en registratie, bezoek ontmoetings-en inspiratieplein

16.00 - 16.10 Welkom door Lieneke De Wolf (moderator) en Marga Vermue (burgemeester van Sluis)

16.10 – 16.25 Toelichting van het LES-project door Tineke Van de Walle (projectcoördinator Lerende Euregio Scheldemond)

16.30 - 17.15 Keuzesessie ronde 1: maak je keuze voor een workshop of inspiratiesessie

17.15 - 17.45 Netwerken, infostands, hapjes en drankje

17.45 - 18.30 Keuzesessie ronde 2: maak je keuze voor een workshop of inspiratiesessie

18.35 - 19.15 Keynote door Dimitri Barbe (Make Sense): FUCK Living on Mars! Duurzaamheid als de core van een bedrijf.

19.15 - 19.30 Catch of the Day. Ophalen en samenvatten van de sessies met gedeputeerde Riet Gillis (provincie Oost-Vlaanderen), Ann Tavernier (directeur Economie, Europese en Internationale Samenwerking, provincie West-Vlaanderen) en Jean-Paul Hageman (wethouder gemeente Hulst)

19.30 - 20.30 Hapjes, drankje en netwerken

Doorlopend: Informatiemarkt met stands van partners

AANMELDEN

KEUZESESSIES - Ronde 1

  • Sessie 1: Grensoverschrijdende zorg in de Zeeuws-Vlaamse regio: Uitdagingen en samen werken aan oplossingen.

Inspiratiesessie door UZ Gent (Omer Van Haute) en Zorgsaam (René Smit)

Zorgsaam Terneuzen en UZ Gent werken al sinds 2004 op klinisch vlak samen binnen diverse medische disciplines. Sinds 2020 hebben beide instellingen ook de intentie geuit om te onderzoeken hoe dit kan verbreed worden naar andere domeinen. De sterke wil tot constructieve creativiteit vraagt uiteraard een soliede omkadering waarvoor de betrokken instellingen andere stakeholders nodig hebben. Zo bleek in volle Covid-crisis de grenspaal dan toch bijna een onoverkomelijke hindernis. Uitdagingen waar we in deze workshop op ingaan.

  • Sessie 2: Cargill, onze wereld voeden op een duurzame manier

Inspiratiesessie door Cargill (Ellen van Acoleijen en Corina Stoffels)

Op de agenda: duurzame productie, duurzame producten en het stimuleren van een inclusief en divers personeelsbeleid.

Cargill is een groot internationaal bedrijf verspreid over 70 landen. Op de productielocatie Sas van Gent verwerken 350 medewerkers maïs, tarwe tot zetmeel, glucose en alcohol. Het bedrijf stelt zich tot doel onze wereld te voeden op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier. In deze inspiratiesessie wordt met lokale voorbeelden getoond hoe ze hieraan werken. Duurzaamheid gaat voor Cargill echter verder dan de producten en het proces, het vormt ook de basis van hun personeelsbeleid.

  • Sessie 3: Het belang van de mentor in duale opleidingen

Interactieve inspiratiesessie door Syntra Midden-Vlaanderen (Joris Naert)

Hoe kunnen mentoren de cruciale link leggen tussen bedrijfswereld en onderwijs?

Essentieel voor het slagen van een duaal leertraject is de begeleiding van de jongere op de werkvloer door een ervaren mentor. Hoe kunnen we deze mentor optimaal voorbereiden op zijn rol door middel van mentoropleidingen? In deze sessie kom je niet alleen meer te weten hoe zo een mentoropleiding eruit ziet, maar tonen we je ook de opvolgingstool MICOON. Een totaalbeeld krijg je als deelnemer door de getuigenis vanuit Equans.

  • Sessie 4: Hoe gaan we om met klimaatverandering op de werkvloer? 

Workshop door Reset.Vlaanderen (NTB) - beperkt aantal deelnemers

Na de hete zomer van 2020 ging Reset.Vlaanderen in gesprek met werknemers uit de zorgsector. Konden ze hun werk die zomer nog normaal uitvoeren? Waren de gebouwen aangepast aan de hitte? Werd er actie ondernomen? En was dat op individueel initiatief of van hogerop?

Tijdens de workshop gaan we kort in op de resultaten uit de zorg, maar pakken we het ook breder aan. We gaan op zoek met de deelnemers welke uitdagingen zij ervaren op de werkvloer, hoe hiermee wordt omgegaan, en welke concrete acties zij zelf kunnen ondernemen.

  • Sessie 5: Kan warm welkom krapte op de arbeidsmarkt oplossen?

Interactieve inspiratiesessie door Expat Center Zeeland (Ronald de Back, Wilfried van Elzakker en Lian Heller)

Wat is het nut en de noodzaak van Internationals (kenniswerkers en arbeidsmigranten) voor de (Zeeuwse) arbeidsmarkt?  Hoe kunnen we deze groep zo soepel en adequaat mogelijk verbinden aan een werkzaam en sociaal leven in de grensregio?

KEUZESESSIES - Ronde 2

  • Sessie 6:  Pure Blue en een duidelijke visie als binding

Interactieve inspiratiesessie door Pure Blue (Chantal Verlinde en Erwin Vogel)

Zeeuws-Vlaams watertechnologiebedrijf Pure Blue heeft een duidelijke missie: water terugbrengen naar de natuur in de staat waarin we het ontvangen hebben. Met haar zuiveringsinstallaties hernieuwt het bedrijf afvalwater en maakt het geschikt voor hergebruik voor de landbouw, natuur of industriële processen. Door het uitdragen van haar missie weet het bedrijf met name jong talent uit onze regio, maar ook binnen en buiten Nederland aan zich te binden. In deze inspiratiesessie komen het stagebeleid, kijken naar competenties en ruimte om je binnen het bedrijf te ontwikkelen aan bod. 

  • Sessie 7: Grensoverschrijdend leren en werken in de zorg: verleg je grenzen en verruim je kansen!

Inspiratiesessie door Odisee (Sabien Van Rampelberg), WZC Mariahuis (Katy Van Hoecke, Caroline Van der Heggen en Marleen Van Labeke) en Scalda (Mieke Okkerse-Wijsman)

Grensoverschrijdend leren en samenwerken in de zorg: wat zijn de valkuilen? Hoe pak je het aan? Wat zijn de tips & tricks?

De zorg staat onder andere door de toenemende administratieve lasten zowel in de ziekenhuizen als in de eerstelijnszorg in Vlaanderen en Nederland enorm onder druk. Om een beeld te krijgen hoe we dit kunnen verbeteren, werden de profielen van deze professionals in de Nederland en Vlaanderen vergeleken en leerden studenten uit beide regio’s elkaars beroepenveld, takenpakket en opleidingen kennen. Daarnaast gingen Nederlandse studenten de grens over en liepen stage bij een Vlaamse zorginstelling. Wat zijn de ervaringen? Laat je inspireren door de verhalen van zij die je voorgingen.

  • Sessie 8: Nieuwe Zeeuwen uit Spanje

Interactieve inspiratiesessie door Tragel en Bio Base Europe Coöperatie (Guus Bannenberg en Jean-Paul Leenknecht)

Ontdek de ervaringen in het werven van werknemers uit het buitenland.

Al geruime tijd werven Tragel en bedrijven binnen de Bio Base Europe Coöperatie succesvol nieuwe Zeeuwen in onder meer Spanje. Gelet op de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt willen deze partijen nu volgende stappen zetten in het aantrekken van afstuderende studenten in Spanje door het aanbieden van stages. In deze sessie worden de ervaringen gedeeld en roepen we bedrijven en organisaties op om mee te doen in dit veelbelovende traject.

  • Sessie 9: Jong talent op de woningmarkt

Workshop door Rootzz (Isha Dauwe), Woongoed ZeeuwsVlaanderen (Ralph van Dijk) en Werkgroep wonen OnbegrensdZeeuwsVlaanderen ((Paul Saman)

In deze workshop gaan we met u in gesprek wat er nodig is voor een onbegrensde woningmarkt voor jongeren.

Rootzz is een jongerenplatform in Zeeuws-Vlaanderen dat zich inzet om jong talent wegwijs te maken in de regio. In deze workshop gaan ze met u in gesprek wat er nodig is op de onbegrensde woningmarkt voor jongeren. Slagen we erin jong talent in onze regio te houden en te verwelkomen met de huidige krapte op de woningmarkt? Denk mee over oplossingen!

  • Sessie 10: Laat jij al zien hoe leuk werken in techniek en IT is?

Workshop door Scalda (Rebecca Boelens) en MTECH+ Oost-Vlaanderen (Karen Maes) - beperkt aantal deelnemers

Al gedurende vele jaren bestaan er uiteenlopende initiatieven en er zijn veel partijen betrokken met de promotie van de techniek en IT. Ondanks al deze acties blijft de impact te beperkt of zorgen ze niet voor de oplossing voor het tekort aan instroom. Er gebeurt al zo veel, maar hoe kun je de wereld van de techniek en IT effectief onder de aandacht brengen waarbij je (jonge) mensen vanuit interesses en talenten kunt verbinden aan een toekomst in de techniek of IT? Doel van deze interactieve workshop is om nieuwe ideeën af te toetsen, out of the box invalshoeken te verkennen of te komen tot effectieve versterking van de initiatieven die al lopen.

KEYNOTE Dimitri Barbe

Dimitri Barbe is vader, ingenieur in tropische landbouw, persoonlijk leider, gastspreker en – als hoofd van communicatiebureau make sense – thought leader in duurzaamheidscommunicatie.

 

Over de keynote ‘FUCK living on Mars! Duurzaamheid als de core van een organisatie.

‘Ik wil jullie meenemen in een helder traject om duurzaam te ondernemen en daar open en eerlijk over te communiceren – met fierheid, zodat jullie oprecht en terecht voldoening halen uit jullie verdiensten’ – Dimitri

 

Voor jong en oud. Voor mensen die in hun professionele omgeving een positieve bijdrage willen en kunnen leveren aan hun omgeving, het leven van hun klanten en collega’s, hun merk, hun organisatie, de wereld.

Verbeke Foundation (Kemzeke)
16:00 - 20:30
Meer events

Leuk dat je
er ook bij bent

Laat hier je naam en e-mailadres achter en je krijgt zo spoedig mogelijk jouw e-ticket in je mailbox