LES Fonds: Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking

Met het LES Fonds wil de Lerende Euregio Scheldemond de concrete grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden stimuleren door financiële middelen ter beschikking te stellen voor het organiseren van laagdrempelige kennismakings en kennisuitwisselingsmomenten.

LES Fonds video

Video Url

LES Fonds: Voor wie? Wat? Hoe?

 

Om de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Scheldemond te stimuleren worden financiële middelen ter beschikking gesteld via het LES Fonds. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat organisaties (scholen, bedrijven, instellingen, middenveldorganisaties en overheidsinstellingen) in deze activiteit acties gaan opzetten om een betere aansluiting tussen de arbeidsvraag en -aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Euregio Scheldemond te bewerkstelligen. Door het opzetten van ervaringsuitwisselingen en samenwerkingsinitiatieven wordt het aanwezige arbeidspotentieel op termijn beter benut voor de hele, grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Zo ontstaat bovendien ook een netwerk van overheden, scholen, instellingen en bedrijven die elkaar beter leren kennen en die elkaar in de toekomst ook sneller weten te vinden.

De geïnteresseerde partijen dienen voorstellen tot acties in bij de LES projectleiding De goedgekeurde acties worden uitgevoerd door de indieners maar het is de Provincie Oost-Vlaanderen die optreedt als opdrachtgever en de kosten betaalt. Kosten die in aanmerking komen: huur van een bus, verblijfkosten, organisatie van een event (vb. zaalhuur, techniek, externe experten/sprekers ...). Personeelskosten worden niet betoelaagd. Voorbeelden van mogelijke acties: organisatie van een inspiratiereis, bezoek aan het Huis van de Techniek in Terneuzen, organisatie van een (digitale) jobbeurs of een bedrijvendag, organisatie van een grensoverschrijdende workshop rond samenwerking... . De voor 100% gefinancierde acties moeten uiteraard voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een voldoende grensoverschrijdend karakter hebben (altijd minstens 1 deelnemende partner uit Oost- of West-Vlaanderen en minstens 1 deelnemende partner uit Zeeland).

Enkel scholen, werkgevers, organisaties en overheidsinstellingen komen in aanmerking om de goedgekeurde acties gefinancierd te krijgen en uit te voeren. De acties hebben daarbij vooral tot uiteindelijk doel om de inwoners van de Euregio Scheldemond bewuster te maken van de vele kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, aan beide kanten van de grens. Bestuurders, scholieren (en hun ouders), studenten (en hun ouders), docenten, werknemers en werkgevers moeten met deze acties hun blik verruimen en dus niet meer “met hun rug naar de grens staan” maar de hele Euregio Scheldemond als mogelijk samenwerkings-,, werk- en opleidingsveld zien. Wat mogelijk is en welke stappen je hiervoor dient te ondernemen kom je te weten via onderstaande documenten.

LES Fonds - praktische gids.pdf
pdf | 1 MB
Downloaden
LES fonds - Reglement .pdf
pdf | 139 kB
Downloaden
LES Fonds - Aanvraagformulier.doc
doc | 1 MB
Downloaden
LES Fonds - Rapportage formulier.docx
docx | 122 kB
Downloaden

Voor meer info kan je contact opnemen met projectcoördinator Tineke Van de Walle op het nummer +32 (0)9 267 87 23 of via e-mail lerende_euregio@oost-vlaanderen.be.